TUS Notları
SAYFA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP) uygulaması akut pankreatitin ilk 5 gününde tehlikelidir ve mortalite oranı yüksektir.
Kronik pankreatit te en sık ölüm nedeni kanamadır.
Akut pankreatitte epigastrik ağrı süreklidir.
ö!Laparoskopik kolesistektomide ameliyat sırasında ortaya çıkan her komplikasyon açık kolesistektomiye geçmeyi gerektirir.
Kronik pankreatitte ekzokrin fonksiyonlarının bozulmasına ikincil olarak dışkıda yağ (>5g/gün) ve azot (>1 g/gün) itrahı artar.
Koledokta safra taşı olanlarda pankreas kanseri riski artmaz.
Lipaz akut pankreatit için spesifik değildir.
Pankreas başında kanal darlığı ile birlikte olan kronik pankreatitte pankreatikoduodenektomi effektiftir.

AKUT PANKREATİTLİ HASTANIN İLK KABULÜNDEKİ RANSON KRİTETLERİ
55 yaş üzerinde olma
Lökositin 16000 in üzerinde olması
Kan şekerinin 200 ün üzerinde olması
LDH\\\'ın normalin iki katından yüksek olması
SGOT\\\'un normalin 6 katından yüksek olması

AKUT PANKREATİTLİ HASTANIN 48 SAAT SONRASINDA KULLANILAN RANSON KRİTERLERİ
Hct’de %10\\\'dan fazla kayıp
Serum kalsiyumunun 8 mg dan az olması
BUN un % 5 mg dan fazla olması
Arterial PO2 nin 60 mmHg\\\'den düşük olması
Baz açığının 4 mq/L\\\'den fazla olması
Tahmini sıvı sekestrasyonunun 6000 cc\\\'den fazla olması

Ranson
0-2 kriter varlığında: %2 mortalite
3-4: %15 mortalite
5-6: %40 mortaiite
7-8: %100 mortalite

İMRİE KRİTERLERİ
PO2 düzeyinin 8 kpa altında olması
Kalsiyum düzeyinin 2.0 mmol/H altında olması
Albümin düzeyinini 3.2 gr/H altında olması
Glukoz düzeyinin 10 mmol/H üzerinde olması
Üre düzeyinin 16 mmol/H üzerinde olması
LDH düzeyinin 600 IU/H üzerinde olması
AST düzeyinin 200 IU üzerinde olması
Lökosit düzeyinin 15.000/mm3 üzerinde olması

Safra taşlarını göstermede en iyi yöntem oral kolesistografidir.
Koledokta görülen bening lezyonların en sık nedeni (%95), koledokta taş cerrahisi sonrası ortaya çıkar.
Perkütan bilier drenajın en önemli endikasyonu cerrahi uygulanamayan malign kitlelere bağlı safra yolları tıkanıklığıdır.
Akut kolesistitte fistül en sık duodenuma olur.
tsg**önemliSafra yollarında obstruksiyon yapan parazitozlar ascaris lumbricoideus; plasmodium; echinococcus granulosus ve clonorchis sinensistir.
Safra yolları kanseri sistemik hastalıklardan en sık kofitis ülseroza ile birliktedir.
Akut amfizematöz kolesistite en sık eşlik eden hastalık diabetes mellitustur. Erkeklerde daha sık görülürAsemptomatik taşa kolesistektomi endikasyonları yaşlı diabetik hastalara, safra kesesinde 2/2.5 cm\\\'den büyük tek taş varsa ve uzun süre medikal olanaklardan mahrum kalacak hastalara; safra kesesi içinde birçok küçük taşın bulunması ve sistik kanalın genişlemesi; koledoğun kalınlaşması ve genişlemesi; safra kesesi içinde fasetli, tek taş bulunması; hastada sarılık veya pankreatit öyküsünün bulunması ve porselen safra kesesi varlığında kolesistektomi önerilir.
Sarılıklı bir hastada distandü safra kesesi palpe ediliyorsa (Courvoisier\\\'s safra kesesi) öncelikle pankreas başı kanserini düşünmek gerekir.
Tıkanma sarılığında ilk istenecek tetkik abdominal ultrasonografidur.
Calot üçgeni olarak tariflenen anatomik bölgenin sınırlarını karaciğerin kenarı, sistik kanal ve hepatik duktus oluşturur.
Trunkal vagotomi sonrası safra kesesinin boşalması bozulur ve safra taşı insidansı artar.
Semptomatik safra taşlarının en sık belirtisi postprandiyal sağ üst kadran ağrısıdır.
Akut kolesistit tanısı için en spesifik test hepatobiliyer sintigrafi olmasına rağmen abdominal ultrasonografi en çok tercih edilen yöntemdir.
Akut kolesistitin komplikasyonları:
Akut kolesistitin en sık görülen komplikasyonu perikolesistik apsedir.
perikolesistik apse en ciddi komplikasyonu perforasyondur.
tsgönemli**Akut kolesistitte en sık gelişen fistül kolesistoduodenal fistüldür.
Kolesterolosiste \\\"strawberry safra kesesi\\\" denilen görünüm oluşur.
Koledokolitiazis ekstrahepatik tıkanma sarılığının en sık rastlanan nedenidir.
tsgönemli**Tıkanma sarılığı düşünülen bir hastada USG\\\'de safra yollarında dilatasyon görülmezse sklerozan kolanjitten şüphelenilmelidir.
Cerrahi sırasında iatrojenik koledok zedelenmeleri hemen rekonstrüktif bir işlemle düzeltilmelidir.
İdeal tedavi bir T tüpün üzerinde uç-uça anostomoz yapılarak bütünlüğün sağlanmasıdır.
Eğer yaygın doku kaybı sebebiyle bu mümkün değilse proksimal uç Roux-enY seklinde jejunuma anastomoz edilir.
PTK ile fare kuyruğu görünümü pankreas başı tümörünü düşündürür.
Akut kolesistitte taşdan şüpheleniliyor ve genel değerlendirme yapılmak isteniyorsa ultrason ilk tercihdir.
Akut kolesistitte sistik kanal değerlendirilmek isteniyorsa sintigrafi ilk tercihdir.
Safra taşlannın sadece %10-15’i kalsiyum içerdiği için direkt grafide görülmeleri beklenir ve yan
grafi ile böbrek taşlarından ayırt edilebilir.
Kolesistostomi safra kesesinin açılması ve daha sonra eksternal olarak drene edilmesidir.


SAYFA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Üye sayısı:9462 Çevrimiçi üyeler: 0
Çevrimiçi ziyaretçi sayısı: 1
Bugün tekil:160 Bugün Çoğul:1439
Toplam tekil:400505 Toplam Çoğul:5711626
IP Adresiniz:54.146.20.169
Ana Sayfa | Site Haritası | Üyelik Sözleşmesi | İletişim
Tus 'a Son Nokta © 2010
Tasarım ve Programlama : Başar Ünsal / www.basarunsal.com